Категория: Обратна осмоза

Пречистване на вода с мембрана за обратна осмоза е познат от десетилетия метод и се радва на популярност в целия свят.
Същност на процеса: Под налягане водата се принуждава да премине през порите на мембраната, които са с диаметър 0,0001 микрона. Процеса е изцяло обвързан с налягането към мембраната, от което зависи качеството на пречистена вода. С този метод водата може да се пречисти от вируси, бактерии, спори, пестициди, инсектициди, лекарства, тежки метали, котлен камък, хлор, нитрати, сулфати, сулфиди, въглеводороди или общо казано водата преминала през обратна осмоза е слабо минерализирана без вредни примеси.
Продаваната трапезна вода е вода пречистена по метод „ обратна осмоза“. Защо е необходимо да купуваме бутилирана вода!? Да опазим планета чиста!