fbpx
Блог Тежки метали

Тежки метали

Винаги съветваме клиентите си когато търсят информация в интернет да внимават статиите от кой са подписани и въобще има ли автор.

Замърсяване на питейната вода с тежки метали е тама, която ни вълнува от години. По – долу ще представим експертно становище на Ст. н. с. II ст. д-р Георги Леонидов Бекяров, което е достъпно ТУК.

Кратки извадки касаещи питейната вода:

Тема:

ТЕЖКИ МЕТАЛИ – ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО, ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И НЕ КЛИНИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ В ТЯЛОТО НА ЧОВЕКА .

Интересна е зависимостта на биологичното действие на тежките метали от тяхната концентрация. Биоелементите, само в допустими граници имат полезно действие. Когато количеството им в организма е много по-малко от необходимото, той боледува поради нарушаване на някои биологични процеси. Когато концентрацията им е повисока от необходимата, организмът също боледува поради вредното им въздействие. Останалите тежки метали във всички концентрации имат вредно въздействие върху човека.

Тежките метали се разделят според М.Соколов в три основни групи според вредното им влияние върху организма на човека. Тези три групи са представени в таблица 1 Най токсични са металите от първа група. Таблица 1. Групи елементи според вредността им. група елемент Първа група Hg, Cd, Pb, As, Zn, Ti Втора група Co, Ni, Mo, Cu, Cr Трета Група Ba, V, Mn, Sr, Al Оловото се счита за най-широко разпространения токсичен метал, поради своето широко приложение в промишлеността. Въпреки това, живак, арсен, кадмий и особено алуминият са също толкова широко разпространени, ако не и повече, но тяхната 7 токсичност не е толкова добре проучена. Токсичното въздействие на тежки метали настъпва много по-често, отколкото очакваме. Ние сме изложени на въздействието на токсични метали в нашето ежедневие. Без значение дали отравянията с тежки метали идват от замърсяване на атмосферния въздух, от приборите за готвене, консумираната храна, опаковките, металите в устната кухина (скоби, корони, пломби) и т.н., те имат разрушително въздействие върху човешкото тяло. Тази интоксикация е трудна за диагностициране от лекарите. Освен това, в човешкият организъм липсват сензори, които да отчитат наличието на тежки метали в обкръжавашата ни среда .

Таблица 2. Източници на замърсяване с As, Pb, Cd, Hg, Al, Ni и влиянието им върху човешкият организъм

Елемент По- значими източници на замърсяване Въздействие върху човека
арсен пестициди, бира, сол, течаща вода, бои, пигменти, козметика, стъкло, фунгициди, инсектициди, замърсена храна, цигарен дим, препарати за пране, бира, морска хран коремни болки, ЕКГ нарушения, анорексия, дерматит, диария, отоци, повишена температура, загуба на течности, косопад, главоболие, херпес, пречи на приемането на фолиева киселина, жълтеница, бъбречни и чернодробни увреждания, мускулни спазми, бледност, периферни неврити, възпалено гърло, стоматит, световъртеж, сънливост и слабост.
олово козметика, пластмаси, батерии, бензин, инсектициди, грънчарски глазури, боя, калайдисани съдове, води, храни, припой, въздух. коремни болки, надбъбречна недостатъчност, анемия, артрит, атеросклероза, гръбначни проблеми, слепота, рак, запек, конвулсии, глухота, депресия, диабет, дислексия, епилепсия, умора, подагра, нарушена гликогенна обмяна, халюцинации, импотентност, безплодие, възпаление, бъбречна дисфункция, намаляват либидото, мигренозно главоболие, множествена склероза, психоза и зъбно гниене.
кадмий цигари, тютюн , марихуана, преработени и рафинирани храни, големите риби, ракообразни, течаща вода, ауспуси на автомобилите, никелирани контейнери, поцинковани тръби, замърсяването на въздуха каучук, моторни масла, пестициди, фунгициди, и поливинил пластмаси. хипертония, артрит, диабет, анемия, атеросклероза, нарушена костна система , рак, сърдечно-съдови заболявания, цироза, намалена плодовитост, хипогликемия, главоболие, остеопороза, бъбречни заболявания, шизофрения и инсулти хроничната умора, загуба на коса, отоци, камъни в бъбреците и импотентност. Кадмий, който замества цинк в артериите причинява възпаление и втвърдяване на артериите. плахост, тремори, загуба на периферно зрение и мускулна слабост.
алуминий Кухненски съдове и прибори , напитки в алуминиеви кутии, вода, сол, печени ястия във фолио, антиациди, топено сирене, избелено брашно, антиациди, ваксини и други лекарства болест на Алцхаймер, амиотрофична латерална склероза, анемия и други кръвни заболявания, колики, умора, зъбен кариес, деменция , бъбречни и чернодробни дисфункции, нервномускулни нарушения и болест на Паркинсон
никел метални или керамични съдове, бижутерия, маргарин, фъстъчено масло, прибори за хранене, тенджери и тигани, монети, стоматологични пломби и батерии рак, белодробни проблеми, ужасяващи алергии неизучени напълно до настоящият момент, генетични увреждания, депресия, сърдечни атаки, кръвоизливи, бъбречна недостатъчност, ниско кръвно налягане, неразположение, мускулни тремори и парализа, гадене, кожни проблеми и повръщане.

Замърсяване на водата с метали Основен източник за замърсяване на питейната вода са отпадните и канални води. От началото на Индустриалната революция фабриките изхвърлят непотребните продукти от своята дейност в реките, езерата и моретата. Това вреди не само на местната флора и фауна, но и на растенията и животните на стотици километри разстояние. Освен от производството, замърсяване се получава и от домакинствата. Селското стопанство е друга проблемна област. Изкуствената тор, увеличаваща добивите от реколтата и пестицидите, използвани за унищожаване на вредителите, попадат директно от почвата в подпочвените и питейните води. Тези химикали причиняват болести у децата. При спукване на водопроводни тръби от по-старите, които не са специално защитени, може да се получи засмукване на питейната вода. Друга причина за замърсяване на водите са аварии в хвостохранилища. Факт е, че огромен процент от хвосторанилищата в страната дори нямат преливници, които да спрат отпадните води в аварийни ситуации. Най-често замърсяваните по тази причина са реките Тополница, Чая, Чепеларска и Арда. По данни на РИОСВ – Пловдив оловото във водите на река Чепеларска на 25 ноемри 2008г. е било 9.6 пъти над допустимите норми. Причина за това замърсяване е пробив в стената на действащото хвостохранилище на Горубсо-Лъки. Друг пример в това отношение е замърсяването с арсен на река Тополница. По време на възложено от МЗ изследване на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене през 1993-1996 г. се измерва средна концентрация на арсен от 80 µg/l в питейната вода на засегнатите села Оборище, Поибрене, Лесичево и Калугерово по поречието на р. Тополница – т.е. 8 пъти над действащата сега норма за арсен в питейни води. През 2007 в резултат на взетите мерки е констатирано съдържание на арсен от 22 µg/l в зоната за водоснабдяване на с. Поибрене. Други регистрирани замърсяването на повърхностните води с тежки метали за 2002, 2003 и 2004 г.: – Cd – р. Чепеларска след КОЦМ – Пловдив са измерени 4 пъти концентрации над ПДК за III категория ; Pb – над ПДК за III категория са измерени концентрации два пъти в р. Огоста и еднократно в р. Чепеларска; Cu – над нормата за III категория са измерени 17 стойности в 2 пункта на река Тополница а в р. Луда Яна при с. Росен и р.Тимок – еднократно са измерени концентрации над ПДК за III категория. Основните проблеми за здравето на хората при подобни аварии, които не са рядкост в България, се пораждат от утаяването на вредни вещества в почвите. Периодичните замърсявания на водите водят до трайно замърсяване на плодородните обработваеми 13 земи, а това неминуемо оказва отрицателно влияние върху качеството на продуктите, които консумираме ежедневно. За чистотата на водата освен концесионерите на ВиК мрежата, отговарят още много държавни институции. Това са Районните инспекция за опазване на околната среда и водите (РИОСВ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на здравеопазването, общините и др. Изпълнителната Агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията проектира и управлява Националната система за мониторинг на околната среда и информацията за състоянието на компонентите и факторите на околната среда за територията на цялата страна.

Свързани публикации