fbpx
Блог Влияние на валежите

Влияние на валежите

Как валежите оказват влияние върху питейната водата?

Всяка година, след период на силни валежи и снеготопене, последвани от наводнения, жителите изпитват признаци на хранително отравяне.

Наводненията, причинени от големи количества вода, в допълнение към увреждането на повърхностните обществени работи, унищожават старите обществени водоснабдителни мрежи или успяват да проникнат във водата дори и на по-нови. С навлизането на мръсна вода във водоснабдителната мрежа се въвеждат и опасни вещества и бактерии.

В допълнение към обществената мрежа се появяват големи проблеми с преливането на резервоари и язовири, които захранват няколко града, транспортират утайки и седименти, които пък променят качеството на водата с различни минерали и главно бактерии.

В повечето случаи, когато компетентните органи локалзират проблема своевременно, обикновено чрез наблюдение на мътността на водата, се извършват анализи и се препоръчва на жителите на съответните райони да избягват използването и, ако качеството на водата не е в рамките на допустими граници.

Въпреки това, в случай на валежи централните мрежи се контролират, а местните и подобни проблеми се появяват в нежелано време, водните филтри на Veluda ще Ви осигурят непрекъснато безопасна питейна вода.  

Свързани публикации