fbpx
Блог Вода от собствен

Вода от собствен

Често има грешен възглед, че водата от сондажи или друг естествен източник е безопасна и подходяща за пиене. Това мнение може да е доста опасно, но нека да видим защо.

През последните няколко десетилетия, в селскостопански райони или където няма покритие на общинска водоснабдителна мрежа, бяха открити нови сондажи, които освен напояването покриха нуждите от водоснабдяване на съседните жилищни райони. Но има много райони, където сондажите са били отворени специално за водоснабдяване или местната мрежа е захранвана от естествен водоизточник.

Почти всички сондажи използват водни филтри, но само покриват водното филтриране на камъни, пясък или кал, така че тръбите да не се запушват и механизмите на сондажа да бъдат унищожени.

Качеството на водата, достигащо до нас, се определя от много фактори, като например ситуацията, при която мрежата е разположени, поддържането на механизмите и филтрите на сондажа, както и състоянието на водоноса, от който извличаме, които въпреки всички контроли могат да бъдат повлияни от ден на ден.

Нека не се забравя, че при напояване със сондажна вода ако присъстват органични или неорганични замърсители биха могли да попаднат в растенията, а от там и в организма на консуматора(ние).

Следователно е необходимо да се гарантира качеството на водата, която консумираме, като се използват водни филтри, като се елиминират микробните организми, опасните метали и пестицидите, които могат да присъстват в нашата сондажна вода.

Свързани публикации